profesinis mokymas

profesinis mokymas
profesinis mokymas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymas, kurio tikslas – suteikti asmenims profesiją arba juos perkvalifikuoti. Tai darbui reikalingų žinių, mokėjimų ir įgūdžių perteikimas besimokantiems bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigoje ar specializuotuose kursuose. Moksleiviai gali įgyti specialybės kvalifikaciją ir persikvalifikuoti. atitikmenys: angl. vocational training vok. Berufsbildung rus. профессиональное обучение

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • profesinis mokymas — statusas Aprobuotas sritis profesinis ugdymas apibrėžtis Mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • profesinis mokymas — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Sistemingas profesijai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimo organizavimas, grindžiamas specifiniais tikslais, mokymosi turiniu, metodais, priemonėmis. Profesinis mokymas taip pat yra susijęs su… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • tęstinis profesinis mokymas — statusas Aprobuotas sritis profesinis ugdymas apibrėžtis Profesinis mokymas, skirtas asmens turimai kvalifikacijai tobulinti ar kitai kvalifikacijai įgyti arba įgyti kompetencijai, reikalingai atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • tęstinis profesinis mokymas — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Formalusis ir neformalusis profesinis mokymas, vykstantis po privalomo išsilavinimo ir pirmosios kvalifikacijos įgijimo. Tęstinio mokymo filosofija grindžiama tuo, kad mokomasi visą gyvenimą.… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • darbo rinkos profesinis mokymas — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Pakitusių darbo rinkos poreikių nulemtas profesinis mokymas, teikiantis asmenims didesnių profesinių galimybių prisitaikyti prie darbo rinkos situacijos. atitikmenys: angl. labour market… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • specialusis profesinis mokymas — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Profesinis mokymas, pritaikytas asmeniui, turinčiam specialių mokymosi poreikių. atitikmenys: angl. special vocational education and training pranc. enseignement et formation professionnelle… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • teorinis profesinis mokymas — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Mokymas, kuris apima bendruosius techninius ir specialiuosius profesijos dalykus. Šio mokymo metu tobulinamas mąstymas, atmintis, įgyjami pažintiniai gebėjimai. atitikmenys: angl. theoretical… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • profesinis veiklinimas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Moksleivių įtraukimas į praktinę veiklą, kurioje jie įgyja profesinio darbo patirties; vadovavimas tai veiklai. Pirmąją profesinės veiklos patirtį vaikai įgyja žaisdami. Mokykloje ji plečiama per įvairias… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • profesinis rengimas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Institucinis darbo siekiančiųjų mokymas, lavinimas ir auklėjimas juos rengiant kokios nors specialybės veiklai. atitikmenys: angl. specialist training vok. Berufsausbildung rus. профессиональная подготовка …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • policijos pareigūno profesinis rengimas — statusas Aprobuotas sritis policijos veiklos administravimas apibrėžtis Policijos pareigūno kvalifikacijos siekiančio asmens tęstinis profesinis mokymas. šaltinis Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 90 2777);… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”